Forum PTMA
https://www.forum.ptma.pl/

Konferencja EALPO 2019
https://www.forum.ptma.pl/viewtopic.php?f=120&t=1245
Strona 1 z 1

Autor:  Agnieszka Nowak [ 29 marca 2019, 14:28 ]
Tytuł:  Konferencja EALPO 2019

Konferencja poświęcona jest problemowi zanieczyszczenia środowiska światłem sztucznym (ang. light pollution) określonego jako:

- uciążliwe oddziaływanie sztucznego oświetlenia, spowodowane nadmiernym lub nieumiejętnym jego użyciem,
- każdy negatywny wpływ sztucznego oświetlenia, jak: oślepianie światłem, przekraczanie granicy obszarów przeznaczonych do oświetlenia, nadmierne oświetlenie, obniżenie widoczności na skutek wadliwego oświetlenia, łuna świetlna i marnotrawstwo energii,
- zmiana poziomu oświetlenia w środowisku zewnętrznym pod wpływem sztucznego źródła światła,
- wprowadzenie przez człowieka, bezpośrednio lub pośrednio, sztucznego światła do środowiska.

Celem konferencji jest przedstawienie problemu zanieczyszczenia światłem w ujęciu interdyscyplinarnym oraz omówienie sposobów minimalizacji tego zjawiska i jego negatywnych skutków.

Tematyka konferencji obejmuje:

- wpływ zanieczyszczenia świetlnego na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów lądowych i wodnych
- wpływ zanieczyszczenia świetlnego na zdrowie ludzi
- wpływ zanieczyszczenia świetlnego na prowadzenie badań astronomicznych
- aspekty meteorologiczne zanieczyszczenia świetlnego
- metody ograniczania i minimalizacji zanieczyszczenia świetlnego
- astroturystykę w aspekcie zanieczyszczenie świetlnego
- kształtowanie świadomości społecznej w dziedzinie zanieczyszczenia świetlnego
- ekonomiczne aspekty problemu zanieczyszczenia świetlnego

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby związane z ekologią, astronomią, ochroną przyrody, medycyną, techniką oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Więcej:
1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution EALPO 2019

Załączniki:
Zanieczyszczenie.jpg
Zanieczyszczenie.jpg [ 43.57 KiB | Przeglądany 2935 razy ]

Strona 1 z 1 Czas środkowoeuropejski letni
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/