Forum PTMA
https://www.forum.ptma.pl/

Walny Zjazd Delegatów w Puławach
https://www.forum.ptma.pl/viewtopic.php?f=24&t=1497
Strona 1 z 1

Autor:  Agnieszka Nowak [ 09 marca 2022, 13:35 ]
Tytuł:  Walny Zjazd Delegatów w Puławach

9 kwietnia 2022 roku w Puławach odbędzie się Walny Zjazd Delegatów.
Poniżej program WZD

Walny Zjazd Delegatów PTMA
POK „Dom Chemika” w Puławach, ul. Wojska Polskiego 4
9 kwietnia 2022 (sobota), godz. 10.00


Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zjazdu, przywitanie Delegatów i Gości – prezes PTMA,
a) 50 – lecie Puławskiego Oddziału PTMA,
2. Prezentacja pracy Oddziału Puławskiego – Janusz Ławicki, prezes Oddziału - 30 min,
3. Wręczenie nagród i odznaczeń,
4. Wybór Przewodniczącego Zjazdu oraz protokolantów,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Wybór Komisji Walnego Zjazdu: Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Wniosków i Uchwał,
7. Sprawozdanie merytoryczne ustępującego Zarządu Głównego za okres kadencji 2018-2022,
8. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok,
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium ustępującemu Zarządowi,
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
11. Dyskusja nad sprawozdaniami,
12. Podjęcie uchwał:
a) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 rok,
b) o udzieleniu (lub nieudzieleniu) absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) o odwołaniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
13. Wybór Prezesa PTMA,
14. Wybór Zarządu Głównego PTMA,
15. Wybór Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
16. Podjęcie uchwał:
a) o wyborze Prezesa PTMA,
b) o wyborze nowego Zarządu Głównego,
c) o wyborze Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
d) o programie działania na kadencję 2022 – 2026,
17. Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Głównego PTMA – ukonstytuowanie się ZG,
18. Wolne wnioski,
19. Komunikat Komisji Wniosków i Uchwał,
20. Zakończenie Zjazdu, obiad – 15.00,
21. Zwiedzanie nowo wyremontowanego Obserwatorium Astronomicznego w Puławach – 16.00

Uwagi i wnioski do porządku obrad Walnego Zjazdu należy zgłaszać do Zarządu Głównego PTMA w terminie do 7 dni przed Zjazdem.

Strona 1 z 1 Czas środkowoeuropejski letni
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/