Dzisiaj jest 29 lutego 2024, 02:38

Czas środkowoeuropejski letni
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
Post: 21 maja 2014, 11:40 
Offline
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 18 maja 2014, 22:11
Posty: 452
Oddział PTMA: Katowice
Regulamin Forum Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 maja 2014
Ostatnia zmiana zapisów regulaminu: 26 maja 2014

1. Poniższy regulamin określa zasady świadczenia usługi przez ogólnodostępny serwis http://www.forum.ptma.pl, polegającej na umożliwieniu swoim użytkownikom bezpłatnego uczestnictwa na Forum Dyskusyjnym, będącym miejscem wymiany opinii dotyczących przede wszystkim astronomii i nauk pokrewnych, ale także wszystkich innych tematów, które interesują użytkowników. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników forum w tym administratorów i moderatorów. Forum nie jest powiązane z jakąkolwiek firmą produkującą lub która jest dystrybutorem jakiegokolwiek sprzętu w Polsce. Wszystkie wyrażane opinie są wypowiedziami prywatnymi. Forum Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jest oparte na skrypcie phpBB, które jest wydawane pod "Publiczną Licencją" (dalej jako "GPL") i może zostać pobrane z http://www.phpbb.com.

2. Dostęp do Forum Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii mają wszyscy użytkownicy internetu. Jedna osoba może mieć maksymalnie jedno konto (jako jeden użytkownik) na forum. Zakładane konta dodatkowe będą bez uprzedzenia kasowane. Użytkownik, który umieścił opinię w Forum Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jest traktowany jak uczestnik Forum. Pierwsza wypowiedź uczestnika forum może być moderowana, tzn. wymaga akceptacji wypowiedzi przez administratora lub moderatora. Rejestrując się na forum oraz wypowiadając się w tematach, użytkownik oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Regulamin jest dostępny w każdym dziale forum i użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Możesz pobierać materiały prezentowane na tej stronie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów, pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez forum Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, zdjęć.
Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:
3.a) znaki towarowe i prawa autorskie. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej zgody Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.
3.b) odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych. W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, Forum Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszym forum.
3.c) ograniczenie odpowiedzialności. Cała zawartość niniejszej witryny została dostarczona w formie i w treści oglądanej przez użytkownika witryny. Forum PTMA nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej.
3.d) forum PTMA nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do forum lub innych plików zamieszczanych na serwerze ptma.pl, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.
3.e) przesyłane materiały, pytania i odpowiedzi. Forum PTMA nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone do któregokolwiek z naszych serwerów.

4. Rejestrując się na Forum PTMA musisz jako login użyć swojego prawdziwego imienia i nazwiska, podanego w odpowiedniej kolejności, uwzględniając polskie znaki (ą,ć,ł,ż, itd.) oraz rozpoczynając je od dużych liter np. "Jan Kowalski". Konta zakładane w niepoprawny sposób nie będą aktywowane. Aktywacji dokonuje administrator w ciągu 48 godzin od założenia konta. W okresie tym nie masz możliwości wypowiadania się na forum.
Forum PTMA zastrzega sobie prawo do nieaktywowania kont budzących wątpliwości co do zaproponowanego loginu lub złych zamierzeń użytkownika w kierunku forum.
Dane osobowe, takie jak adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 97.133.883 z późn. zm.).
W rzadkich przypadkach powtórzenia się imienia i nazwiska, nowy użytkownik może mieć problem z założeniem konta o nazwie która już istnieje w systemie, dlatego też w przypadku problemów z założeniem takiego konta należy skontaktować się pod adresem admin@ptma.pl z opisaniem sytuacji. Nowe założone konto otrzyma login zgodny z imieniem i nazwiskiem z dopiskiem numerycznym w cyfrach rzymskich np. Jan Kowalski (II), (III), (IV) lub zdrobnień jak "Janek" itd.

5. Użytkownik Forum PTMA zobowiązuje się do zamieszczenia swojego awatara w postaci kolorowego zdjęcia o rozmiarze 150x200 pikseli, prezentującego swoją twarz. Niedozwolone jest sztuczne pogarszanie jakości swojego awatara poprzez stosowanie jakichkolwiek filtrów programowych. Zabrania się również zasłaniania części twarzy lornetkami, teleskopami, okularami przeciwsłonecznymi i innym sprzętem i rzeczami zasłaniającym oboje oczu. Konta zakładane bez poprawnego awataru będą kasowane w ciągu 14 dni od momentu ich założenia, bez jakiegokolwiek uprzedzenia. W okresie tym awatar zostanie zastąpiony przed administratora grafiką z logiem PTMA.
W profilach kont zawieszonych lub skasowanych, z których użytkownik usunie zdjęcie, awatar zostanie zastąpiony z logiem PTMA z informacją o zawieszeniu lub skasowaniu konta.

6. Użytkownicy Forum Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Forum Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Użytkownik ma również prawo do edycji postu przez 15 minut od jego założenia (odpowiedzi). Kolejne jego wypowiedzi w okresie możliwości edycji, muszą być zawierane w swoim ostatnim poście - poprzez edycję, chyba że stanowią odpowiedź na post innego użytkownika.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników Forum Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii treści:
7.a) nawołujących do pogardy, dyskryminacji, nienawiści i przemocy w jakiejkolwiek formie, lub treści, które takie czyny usprawiedliwiają lub gloryfikują;
7.b) wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz treści faszystowskich;
7.c) wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, stojących w sprzeczności z polskim i międzynarodowym prawem;
7.d) propagujących piractwo (zawierających odnośniki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem, itp.);
7.e) stanowiących przekaz reklamowy, w szczególności komercyjny;
7.f) związanych z pornografią i narkomanią w tym używkami czy dopalaczami;
7.g) antyreklamowej dla forum PTMA (również na innych stronach www);
Zabrania się jednocześnie rozsyłania spamu, gróźb i innych powszechnie uznawanych za niewłaściwe treści przez Prywatne Wiadomości lub e-mail’e do użytkowników Forum PTMA.

8. W celu zgodności z prawem oraz utrzymania porządku i przejrzystości Forum Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jego uczestnicy zobowiązani są do:
8.a) nieduplikowania postów i tematów;
8.b) nadawania nowym wątkom przejrzystych tytułów;
8.c) nie używania wielkich liter w tytułach i treści wątków (chyba, że z zasad pisowni wynika inaczej);
8.d) umiarkowanego korzystania ze znaków specjalnych, kolorów i środków graficznych, w tym emotikonów oraz powiększonej czcionki;
8.e) przestrzegania "zasady wzajemności";
8.f) przestrzegania zasad gramatyki i ortografii oraz ogólnie przyjętej kultury języka. Posty zawierające błędy gramatyczne i ortograficzne będą w miarę możliwości poprawiane bez informowania autora postu o zmianie. Poprawy te nie mogą spowodować zmiany treści przekazu. Notoryczne łamanie tych zasad może spowodować zablokowanie lub skasowanie konta użytkownika;
8.g) przemyślanego i sensownego nazywania nowych tematów, stosując się jednocześnie do pkt. 8.f
8.h) wstawiania jako załączniki lub linki wyłącznie własnych materiałów. Administrator lub moderator mają prawo do poproszenia użytkownika o dostarczenie materiału oryginalnego. Wyjątkiem jest wstawienie linku do materiału z góry opisanego jako nie swój.
8.i.) posty pozbawione treści merytorycznej, o charakterze prowokacyjnym, napisane w celu wywołania kłótni, niepotrzebnej dyskusji lub wzajemnej wrogości wśród forumowiczów będą kasowane lub przenoszone do śmietnika, jednakże dopiero po określeniu jednoznacznych intencji ich autora;
8.j.) nie udostępniania swojego konta innym użytkownikom.

9. Forum Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii zastrzega sobie prawo do blokowania loginów i adresów IP należących do uczestników Forum PTMA, którzy w sposób notoryczny naruszają postanowienia zawarte w pkt. 7 i 8. Na pisemne i uzasadnione żądanie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii może również przekazać sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom pozostające w jej posiadaniu dane uczestników Forum Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii naruszających postanowienia pkt. 7 i 8 niniejszego Regulaminu.

10. Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii zastrzega sobie możliwość przeredagowywania dowolnych fragmentów opinii w sposób niezmieniający ich przekazu. W szczególnych przypadkach zastrzega sobie możliwość ich usuwania. Teksty i prace autora opublikowane na forum dobrowolnie są jego opublikowanymi pracami. Zastrzega się nieskuteczność żądania usunięcia tych materiałów jako naruszające integralność Forum którego autorami są wszyscy użytkownicy.

11. Forum Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Forum PTMA. Nie mniej nie ponosimy odpowiedzialności za chwilowe lub dłuższe przerwy w działaniu forum, które nie są związane z problemami technicznymi wynikłymi po naszej stronie.

12. Przeniesienia wątku dokonuje administrator lub moderatorzy globalni, na podstawie swoich uprawnień oraz logicznego ukształtowania struktury forum. Fakt zmiany położenia tematu nie jest przekazywany innym użytkownikom forum.

13. Kasowanie wątku lub postu dokonuje administrator lub moderatorzy po kontakcie z jednym z administratorów w przypadku uzasadnionego naruszenia niniejszego Regulaminu.

14. Administratorzy i moderatorzy mają prawo do upominania użytkowników łamiących regulamin. Nagminne łamanie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować otrzymaniem po pierwsze ostrzeżenia, po drugie "banem", a w ostateczności blokadą konta lub jego usunięciem. Banowanie użytkownika jest możliwe w przypadku wątpliwości lub podejrzeń co do poprawności i legalności założonego w systemie użytkownika. Również w przypadku drobnych naruszeń Regulaminu, na użytkownika może zostać nałożony tzw. „ban”, który może trwać od 30 minut do odwołania. Łagodniejszym środkiem jest ostrzeżenie które może zostać przyznane za drobne naruszenia regulaminu. Otrzymanie 3 ostrzeżeń skutkuje nałożeniem bana na użytkownika na dowolny okres.
14.a) Ban lub ostrzeżenie może być również nałożone w związku z wypowiedziami zwyczajowo uznawanymi za niedopuszczalne w miejscach nie związanych bezpośrednio z forum Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, jak na przykład inne fora, blogi i wszelkiego rodzaju strony internetowe. Wypowiedzi te oceniają administratorzy lub moderatorzy.

15. Kasowanie (zawieszanie) użytkownika, może nastąpić w przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności z naruszeń pkt. 4, 5, 7 i 8. Posty użytkownika zostaną w systemie lub zostaną skasowane, w zależności od potrzeby danego wątku. W przypadku braku ciągłości logiki treści, Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii zastrzega sobie prawo do pozostawienia treści postów i załączników, kasowanego użytkownika. Nie ma możliwości całkowitego usunięcia danych w szczególności, imienia i nazwiska.
Konto zawieszone można aktywować w dowolnym momencie na prośbę użytkownika. Konta skasowane muszą być zakładane na nowo.

16. Stopka, czyli podpis to miejsce w którym użytkownik może wstawić swój podpis lub dowolny inny przekaz niekomercyjny. Informacje zawarte w stopce podlegają tym samym zasadom jak tworzenie postów i szczególności należy stosować się do 7 i 8 punktu regulaminu. Nie należy wstawiać w podpisie grafik o rozmiarze powyżej 50kB. Zawieszenie, rezygnacja (usunięcie awatara) z uczestnictwa z forum PTMA powoduje skasowanie informacji zawartych w podpisie.

17. Dział "Kupię-Sprzedam" (komis) dostępny viewforum.php?f=35 traktujemy jako miejsce związane z komercyjnym, lecz indywidualnym miejscem do kupna, sprzedaży sprzętu związanego z astronomią. Ogłoszenia zwierające oferty niezwiązane z naszą tematyką będą bez uprzedzenia kasowane. Wyjątek stanowi specjalny dział "Jarmark". Zabrania się korzystania z forum PTMA jako miejsca wyłącznie do handlu. Konta rejestrowane i używane wyłącznie do celów handlowych będą blokowane.

18. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień niniejszego regulaminu, uprasza się każdego użytkownika o Prywatną Wiadomość z informacją i linkiem do któregokolwiek z Administratorów Forum. Zabrania się zakładania z tego powodu bezprzedmiotowych tematów, które w większości przypadków skazane są na niepotrzebne dyskusje i rodzenie się konfliktów. Tematy zakładane z tego powodu będą natychmiast kasowane.

19. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie. Brak zgłoszenia sprzeciwu powoduje automatyczne zaakceptowanie nowego punktu regulaminu. Każda osoba korzystająca z forum jest zobowiązana do zapoznania się oraz do przestrzegania niniejszego regulaminu. Ponieważ takie zmiany są dla Ciebie wiążące, powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.
Jeśli nie akceptujesz zasad niniejszego forum, prosimy o kontakt pod adresem ptma@astrocd.pl lub wysyłając prywatną wiadomość do Administratora lub któregoś z moderatorów. Twoje konto zostanie zablokowane lub skasowane.

JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ POSTANOWIEŃ POWYŻSZEGO REGULAMINU - NIE REJESTRUJ SIĘ

_________________
Pozdrawiam, Marek Substyk
Portal AstroCD, http://www.astrocd.pl, Forum AstroCD, http://www.forum.astrocd.pl
Sklep AstroCD, Sklep Allegro AstroCD, Obrazek facebook.com/Wydawnictwo.AstroCD
Obrazek Mój profil na Facebooku
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Zarząd Główny, http://www.ptma.pl, http://www.forum.ptma.pl, Oddział Katowice, http://www.ptma.astrocd.pl
Urania - Postępy Astronomii (oficjalne czasopismo PTA i PTMA), http://www.urania.edu.pl
tel. 880-184-000, e-mail: astrocd@astrocd.pl (prywatne), m.substyk@urania.edu.pl (Urania-PA), marek.substyk@ptma.pl, zarzad@ptma.pl (PTMA);
------------------------------------------------------------
Wielka wyprawa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii na całkowite zaćmienie Słońca. USA 2017.Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1 ] 

Czas środkowoeuropejski letni


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group